Deltagaravgiften och nya lag

Information har gått ut till anmälda lag gällande deltagaravgiften: 750 kr / deltagare som anmält övernattning. 100 kr / spelare för lag som ej övernattar. Detta läggs in på MyTeam under gästkort. Ska vara betalt senast 1 maj. 

Nya lag finns synliga på anmälningssidan. Totalt 70 lag av 108 lag. 

Finns platser lediga enligt följande:

P13 – 6 platser

P12 – 12 platser

P11 – 10 platser

P10 – 10 platser

Även övernattningssalar finns några kvar.

Nya lag

Vill hälsa följande lag välkomna till Ifö Cup 2017:

  • Helsingborg Östra IF P10
  • Helsingborg Östra IF P11
  • Anderslöv BOIK P11
  • Rödeby AIF P13

Anmälda lag 44/100, antal klara lag: 25 st.